Malmö / Skåne 05:07
Lund - Kristianstad
(04:33) E22 från Rambro till Trafikplats Vä (36) båda riktningarna
Djur på vägen: Kor på vägen söder om Vä.
Preliminär slut: 2019-01-19 / 06:00
Väglag: Skåne län
Översikt: Övervägande våta vägar med minusgrader i vägytan. Prognos: Fortsatt risk för halka under natten på grund av sjunkande temperatur.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 04:50
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se