Göteborg 03:41
OK
Just nu är det 2 nya vägarbeten.
E6 E20
Kungsbackaleden
E6 från Lindomemotet (62) till Åbromotet (66) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Slåtterarbete.
Starttid: 2019-08-18 / 21:47
Preliminär slut: 2019-08-19 / 05:00
E6 E20
Kungsbackaleden
E6 från Trafikplats Kungsbacka N (61) till Lindomemotet (62) båda riktningarna i Hallands län (N)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbeten med överledning av trafiken. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2019-08-18 / 21:00
Preliminär slut: 2019-08-19 / 05:30
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se