Göteborg 23:18
OK
Just nu är det 3 nya vägarbeten.
168
Marstrandsvägen
Väg 168 från Ekelöv till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Målning av väglinjer.
Starttid: 2019-07-21 / 21:27
Preliminär slut: 2019-07-22 / 06:00
E45 från Lilla Bommenmotet till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: 2019-07-21 / 21:20
Preliminär slut: 2019-07-22 / 05:00
E 6
Kungälvsleden
E6 från Tingstadsmotet (77) till Backadalsmotet (78) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rensning av mittremsan.
Starttid: 2019-07-21 / 20:49
Preliminär slut: 2019-07-22 / 05:00
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se