Göteborg 12:35
Tingstadstunneln
Söderut
(12:22) E6 vid Tingstadstunneln södergående i riktning mot Malmö
Fordonshaveri: Personbilar som krockat i vänster körfält. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2018-11-16 / 13:30
Kungsbackaleden
Norrut
Hallands Län
(11:31) E6 från Trafikplats Kungsbacka C (60) till Trafikplats Kungsbacka N (61) i riktning mot Göteborg i Hallands län (N)
Fordonshaveri: Personbil med punktering.
Preliminär slut: 2018-11-16 / 12:30
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra eller lokalt fuktiga vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2018-11-16 / 11:51
Nordblommedia
Kollektivtrafik
kollektivtrafik
12:17
16-18 Nov Tåg Göteborg - Malmö
Den 16-18 november kör inga tåg genom Varberg på grund av banarbete. Bussar ersätter. Öresundstågen på sträckan Göteborg-Falkenberg och Västtågen på sträckan Åsa-Varberg ställs in från fredagen den 16 november klockan 00:00 till söndagen den 18 november klockan 24:00. Orsaken är banarbete i Varberg.
Övrigt Regler för vinterdäck.
Dubbdäck är tillåtet mellan 1 oktober - 15 april. Vinterdäck krävs 1 dec - 31 mars om det är vinterväglag.
Vägarbete E45 Oscarsleden Österut mot Tingstadstunneln vid Götatunneln
Götatunneln är avstängd från Järntorget och österut mot Falutorget, detta pga arbeten inför Västlänken. Välj annan väg. Pågår tom December
Vägarbete E45 Mårten Krakow mellan Lilla Bommen och Falutorget
Flera stora arbeten i området. Risk för störningar mellan Götatunneln, Lilla Bommen och Falutorget. Välj annan väg eller färdsätt. Pågår till 2019/2021.
Just nu är det 6 nya vägarbeten.
Emigrantvägen mellan E45 (Masthuggskajen) och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete. Slammsugning.
Starttid: 2018-11-16 / 11:51
Preliminär slut: 2018-11-16 / 15:00
Hisingsleden
mot Angered
E6.20 från Säve Depå till Tuvevägen i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trädfällning.
Starttid: 2018-11-16 / 09:33
Preliminär slut: 2018-11-16 / 15:00
Stenungsund - Kungälv
Söderut
E6 från Kodemotet (88) till Rollsbomotet (87) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Räckesarbete, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2018-11-16 / 09:01
Preliminär slut: 2018-11-16 / 15:00
Gråbovägen
Väg 190 Angereds Storåsväg till Hjällbo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lagning av broräcke. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2018-11-16 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-16 / 23:00
Alingsåsleden
mot Göteborg
E20 från Trafikplats Kastenhovsmotet (86) till Trafikplats Hulanmotet (84) i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Provborrning, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2018-11-16 / 08:45
Preliminär slut: 2018-11-16 / 15:00
Kungsladugårdsgatan mellan Margretebergsgatan och Snäckvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Beläggning körbana
Starttid: 2018-11-16 / 07:23
Preliminär slut: 1970-01-01 / 01:00
Avslutade vägarbeten
Kongahällavägen
<< Båda riktningar >>
Avslutad: 12:10
Väg 563 från Björlanda skola till Bärby korsväg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Elarbeten i höjd med Säve flygplats. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2018-11-16 / 09:04
Preliminär slut: 2018-11-16 / 15:00
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2018 Trafikradion.se