Göteborg 16:25 gofm.se
1135
Björkö - Lilla Varholmen
(05:00) Väg 1135 i Öckerö kommun i Västra Götalands län
Färja: Från och med måndag 25 Februari klockan 0500 till och med 29 Mars gäller tillfällig tidtabell under högtrafik på vardagar.
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:59
1940
(14:16) Väg 1940 från Högshall till Aspens hpl båda riktningarna
Hinder på vägbanan: Del av vägen har rasat, i höjd med Jonsereds fabriker. Oklar prognos.
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels fuktiga och torra vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2019-03-24 / 15:45
gofm.se
Just nu är det 1 nytt vägarbete.
155
Torslandavägen
Väg 155 från Cirkulationsplats Amhult till Vädermotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: 2019-03-24 / 10:37
Preliminär slut: 2019-03-24 / 19:00
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se