Jönköping 16:21
Just nu pågår 78 vägarbeten inom Jönköpingsområdet.
Väg 26 från Axamo till Trafikplats Åsens gård N båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ombyggnation av trafikplats Hedenstorp.
Starttid: 2018-09-17 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Ljungatorp till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av ny 2+1 väg samt underhåll av befintlig väg.
Starttid: 2018-09-04 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 1816 från Ljungatorp till Lerbo i riktning mot Lerbo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av bro över väg 1816. Trafiken leds på tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Starttid: 2017-07-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Jönköping - Gränna
Söderut
E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.
Starttid: 2018-11-28 / 01:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 26 från Cirkulationsplats Mullsjö till Trafikplats Månseryd i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Byggnation av ny 2+1 väg söder om Mullsjö.
Starttid: 2017-05-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 26 vid Klerebo, i riktning mot Skövde.
Vägarbeten: Överledning trafik mellan lokalväg till ny väg vid Sjövik
Starttid: 2018-10-23 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 26 mellan Klerebo och Västra Bäckebo, i riktning mot Skövde.
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete. Kortare stopp i trafiken ca 15 min vid sprängning och besiktning av väg. Vägen stängs av på en sträcka av ca 600 meter vid varje sprängning.
Starttid: 2017-09-15 / 14:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Renhållningsarbete öster om Mullsjö.
Starttid: 2017-06-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av ny 2+1 väg.
Starttid: 2018-09-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
mot Borås
Väg 27 från Sydsvenska krysset till Trafikplats Nöbbele i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggande av en ny rastplats i anslutning till trafikplats Värnamo södra.
Starttid: 2019-03-22 / 13:00
Preliminär slut: 2019-09-04 / 23:00
mot Göteborg
Väg 27 från Trafikplats Aplared till Lökared i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2019-03-18 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-05 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 från Boda till Kinnebro i riktning mot Jönköping i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Kvigshult.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 från Hok N till Hokadal i riktning mot Jönköping i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 från Fiskaby till Svenarums Kyrka i riktning mot Jönköping i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Svenarum.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Hok Centrum, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Svenarum, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Svenarum.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Hok Centrum, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Kinnebro, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Lednings/arbete i höjd med Kvighult.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 mellan Kinnebro och Fiskaby, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Lednings/arbete norr om Kvighult.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 mellan Hok och Hokadal, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Svenarum, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Fiskaby, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 42 från Sparsör N till Sölebo båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Fjärrvärmearbete i anslutning till riksväg 42.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 127 från Nybygget till Sölje i riktning mot Cpl Vetlanda V i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Värnamo.
Starttid: 2019-03-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 128 från N Sandsjö till Sandsjöfors i riktning mot Broarp i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med Sandsjöfors.
Starttid: 2019-02-04 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Sprängningsarbete: Begränsad framkomlighet på grund av sprängningsarbete.
Starttid: 2018-10-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Tranås.
Starttid: 2018-08-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i Tranås.
Starttid: 2018-10-03 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 132 från Cirkulationsplats Hakarp till Lekeryds Kyrka i riktning mot Bredestad k:a i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga underhållsarbete.
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 154 från Sexdrega till Sexdrega N båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Förläggning av en ny spillvatten brunn.
Starttid: 2019-03-11 / 05:00
Preliminär slut: 2019-04-19 / 23:00
Väg 156 från N Unnaryds Kyrka till Norra Unnaryd båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Unnaryd.
Starttid: 2019-02-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 195 vid Habo Södra, i riktning mot Trafikplats Månseryd.
Vägarbeten: Mätning på väg 195 vid Habo.
Starttid: 2019-03-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 195 vid Bankeryds Kyrka, i riktning mot Mölltorp.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Bankeryd.
Starttid: 2019-02-10 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Habo
Starttid: 2018-11-05 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Habo.
Starttid: 2018-11-01 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 580 mellan Karsbotorp och Hjortstigen, i riktning mot Boxholm.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetet pågår måndag till fredag klockan 07.00-17.00.
Starttid: 2019-02-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 653 vid Flasarp, i riktning mot Kortebo.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Ransberg.
Starttid: 2018-12-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 654 mellan Bratteborgsvägen och Bäckaskog, i riktning mot Vaggeryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete nordväst om Vaggeryd.
Starttid: 2019-03-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 673 från Mariebo till Trafikplats Åsens gård Ö båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Mariebo.
Starttid: 2019-01-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Väg 674 från Älgafall till Karthagen båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Bottnaryd.
Starttid: 2019-02-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 675 mellan Rud och Olsbo, i riktning mot Knutshult.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 675 från Älgafall till Sobo i riktning mot ensk väg mot Älgafall Knutshult i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Bottnaryd.
Starttid: 2019-01-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 676 mellan Klämmestorp och Järstorp Kyrka, i riktning mot Björneberg.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Jönköping.
Starttid: 2018-10-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 678 vid Klerebo, i riktning mot Habo Kyrka.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Bankeryd.
Starttid: 2018-11-12 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-24 / 23:00
Väg 679 från Klerebo till Prinsfors V i riktning mot Prinsfors i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Bankeryd.
Starttid: 2018-10-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 707 mellan Lönåsen och Dala, Sågverk, i riktning mot Torpagärdet, Dala mosse.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark öster om Värnamo.
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 723 vid Gröndal, i riktning mot Skärshult, Länsgräns Kronoberg.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Möcklehult.
Starttid: 2019-01-14 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 799 vid Hok Järnvägstation, i riktning mot Hok.
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 vid Hubbestad Södra, i riktning mot Kinnebro.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Nydala.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 vid Hubbestad Södra, i riktning mot Kinnebro.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Nydala.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 mellan Hubbestad Södra och Kinnebro, i riktning mot Kinnebro.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Nydala.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 vid Kinnebro, i riktning mot Kinnebro.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Nydala.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 vid Kinnebro, i riktning mot Kinnebro.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 810 mellan Ekhult och Fiskaby, i riktning mot Fiskaby.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 810 vid Fiskaby, i riktning mot Fiskaby.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 812 vid Lundbyholm, i riktning mot Svenarum.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 812 vid Svenarum, i riktning mot Svenarum.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 812 vid Lundbyholm, i riktning mot Svenarum.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Hagafors.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Lednings/arbete norr om Hagafors.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Svenarum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Hagafors, Harkeryd, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Vaggeryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 mellan Hagafors, Harkeryd och Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Vaggeryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 mellan Hagafors, Harkeryd och Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Vaggeryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 817 vid Hok, i riktning mot Malmbäck.
Vägarbeten: Ledningsarbete strax öster om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 835 mellan Bollbron och Ödestugu Södra, i riktning mot Ödestugu.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Förläggning av fiber/bredband.
Starttid: 2019-01-29 / 16:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 844 vid Tenhult, Mjälaryd, i riktning mot Tenhult.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Tenhult.
Starttid: 2019-01-29 / 16:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 941 mellan Höreda och Lekeryd, Fällan, i riktning mot Lekeryd.
Vägarbeten: Kabelarbete sydöst om Lekeryd.
Starttid: 2019-03-06 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 953 från Cirkulationsplats Solberga till Trafikplats Nässjö Ö i riktning mot Tpl Nässjö Ö i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Nässjö.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 986 mellan Lekeryd och Kungsbro, i riktning mot Linderås.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Hässlarp.
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1819 från Kärnekulla till Cirkulationsplats Habo S i riktning mot Kärnekulla i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Mätningsarbete i Habo.
Starttid: 2019-03-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se