Halland 16:21
Just nu pågår 45 vägarbeten inom Hallandsområdet.
Väg 645 från Breareds Kyrka till Ryet i riktning mot Virshult i Hallands län (N)
Vägarbeten: Broarbete i höjd med Virshult som kräver totalavstängning och omledning av trafiken.
Starttid: 2019-03-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 153 från Rolfstorp Ö till Haksered båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Breddning av bro i Obbhult
Starttid: 2018-10-16 / 13:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1428 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete sydväst om Ängelholm.
Starttid: 2018-11-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Kungsbackaleden
Norrut
E6 från Länsgräns O/N vid Sandsjöbacka till Lindomemotet (62) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning. Mätning av dike utanför vägbana
Starttid: 2019-03-04 / 07:30
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Helsingborg - Halmstad
Norrut
E6 från Trafikplats Rebbelberga (35) till Trafikplats Hjärnarp (37) i riktning mot Halmstad i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av mätningsarbete i höjd med Ängelholm.
Starttid: 2019-02-21 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Halmstad - Helsingborg
mot Malmö
E6 från Trafikplats Hallandsås (38) till Trafikplats Hjärnarp (37) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätningsarbete norr om Hjärnarp
Starttid: 2018-10-18 / 13:00
Preliminär slut: 2020-04-24 / 23:00
Väg 24 mellan Lemmeshult och Örkelljunga, i riktning mot Hässleholm.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberförlängning på landsbyggd.
Starttid: 2019-02-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 23:00
Väg 24 mellan Länsgräns Skåne/Halland och Lemmeshult, i riktning mot Örkelljunga.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Örkelljunga.
Starttid: 2019-02-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 26 från Trafikplats Gislaved S till Cirkulationsplats Smålandsstenar i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Gislaved.
Starttid: 2019-02-27 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 105 från Torekov Kyrka till Torekov båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torekov.
Starttid: 2019-01-16 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 23:00
Väg 105 från Torekov Kyrka till Torekov båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torekov.
Starttid: 2018-09-26 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 107 från Cirkulationsplats Kroneslätt Ängelholm till Trafikplats Strövelstorp (32) i riktning mot Bjuv i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Ängelholm.
Starttid: 2019-01-31 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-15 / 23:00
Väg 150 från Moshult till Bökstorp båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Styrd borrning under Ätran i höjd med Eften. Trafikljus reglerar trafiken
Starttid: 2019-01-09 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 154 från Ljungby till Gödeby båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Tryckning samt schaktning
Starttid: 2019-03-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-28 / 23:00
Väg 156 från Hjorttorps Hede till Hjorttorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägen skall breddas med mera. Flaggvakt och skyddsfordon på plats.
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 523 från Täppet till Vrå Östra båda riktningarna i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete vid Abbeshult.
Starttid: 2018-12-06 / 16:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 525 från Hinneryd Kyrka till Bäckaryd i riktning mot Bäckaryd i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Extorp.
Starttid: 2019-02-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 526 från Sunnertorpa till Extorp i riktning mot Extorp i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Sunnertorpa.
Starttid: 2019-02-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 533 från Tingsberga till Glamshult i riktning mot Glamshult i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Gunnalt.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-01 / 23:00
Väg 540 från Ö Kalset till Fållinge båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Smålandsstenar.
Starttid: 2019-03-12 / 11:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 544 från Loshult till Vret i riktning mot V Vret i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Övra Röshult.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 545 från Byholma till Lidhult Ö i riktning mot Lidhult i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Lednings-/telearbete. Rasering av telestolpar.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 546 från Åsen till Vret i riktning mot Länsgräns G/N Önnekvarn i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Lidhult.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
vid Ljungby kommun i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Skeen.
Starttid: 2019-03-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 555 mellan Tannåker och Bolmstad, i riktning mot Bolmsö kyrkby.
Vägarbeten: Ledningsarbete nordväst om Ljungby.
Starttid: 2019-03-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 555 mellan Skogen och Bolmsö, i riktning mot Bolmsö kyrkby.
Vägarbeten: Lednignsarbete i Bollstad.
Starttid: 2019-03-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 560 från Bakarebo till Bollstad i riktning mot Bolmstad Bolmsö i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Tjust
Starttid: 2019-03-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 728 i Hallands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-03-20 / 01:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 903 i Hallands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schakt för förläggning samt skarvning av elkablar
Starttid: 2019-03-21 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1441 från Jonstorp NV till Södåkra i riktning mot Fjälastorp i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Jonstorp.
Starttid: 2019-01-08 / 17:00
Preliminär slut: 2019-06-03 / 23:00
Väg 1444 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Nyhamnsläge och Arild
Starttid: 2019-02-25 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 1451 från Jonstorp till Jonstorp SV båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Jonstorp.
Starttid: 2019-02-08 / 11:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1547 från Ljungåsen till St Backa båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Rasering av telelinjer
Starttid: 2019-03-22 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1559 från Yttre Skåpanäs till Axelforshed i riktning mot Axelforshed i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Rasering av telenät, ledningar och stolpar.
Starttid: 2019-03-08 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 1627 från Hyssna kyrka till Ljungslätt båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetar dagtid mellan 7:00-16:00.
Starttid: 2019-02-15 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-05 / 16:00
Väg 1708 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-10-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 1709 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Hjärnarp.
Starttid: 2019-03-21 / 07:30
Preliminär slut: 2019-04-11 / 23:00
Väg 1717 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2019-02-19 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-08 / 23:00
Väg 1718 från Flickebäck till Förslöv jvstn båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i Förslöv.
Starttid: 2019-02-27 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
Väg 1723 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Förslöv.
Starttid: 2019-03-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 1724 från Grevie Kyrka till Kvinnaböske i riktning mot Grevie k:a i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Grevie.
Starttid: 2019-01-30 / 19:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 1732 i Skåne län.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete.
Starttid: 2019-03-20 / 06:30
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 1741 (Inre Kustvägen) nära Mellanvägen i Båstad kommun
Vägarbeten: Gång och cykelväg avstängd vid Petersberg i Båstad.
Starttid: 2019-01-24 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-13 / 23:00
Väg 1792 från Munka Ljungby till Gräshagen i riktning mot Gräshagen i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Kollebäckstorp.
Starttid: 2019-03-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1794 från Nybygget till Ugglehult i riktning mot Ugglehult i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i höjd med Ugglehult
Starttid: 2019-01-18 / 07:45
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se