Halland 22:03
Just nu är det 3 nya vägarbeten.
Väg 111 från Cirkulationsplats Höganäs N till Höganäs brandstation båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga akut ledningsarbete.
Starttid: 2019-06-26 / 18:30
Preliminär slut: 2019-06-26 / 23:00
Väg 15 från Daggarp till Kistinge i riktning mot Halmstad i Hallands län (N)
Beläggningsarbete: Fräs och beläggningsarbete, Pilkington- Genevad. Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2019-06-26 / 17:30
Preliminär slut: 2019-06-29 / 16:00
Väg 1710 från Cirkulationsplats Rebbelberga N till Ängeltofta båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Ängelholm.
Starttid: 2019-06-26 / 10:30
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
Avslutade vägarbeten
<< Båda riktningar >>
Avslutad: 21:35
Väg 939 från Cirkulationsplats Rågelund till Cirkulationsplats Åsa båda riktningarna i Hallands län (N)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete i båda riktningarna med vakt och lots.
Starttid: 2019-06-26 / 06:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Just nu pågår 30 vägarbeten inom Hallandsområdet.
Väg 729 från Tröinge till Smeagård båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Broarbete på bro 13-476 i Faurås.
Starttid: 2019-06-10 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Halmstad
E6 vid Trafikplats Halmstad S (43) båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Förberedande schaktarbeten inför trafikomläggning vid bygge av CPL v 15/påfart SG E6.
Starttid: 2019-06-26 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-28 / 16:00
Halmstad
Söderut
E6 från Trafikplats Halmstad Ö (44) till Trafikplats Halmstad S (43) i riktning mot Malmö i Hallands län (N)
Vägarbeten: Schaktningsarbeten i med bygge av ny avfart till Trafikplats Halmstad 43 södergående.
Starttid: 2019-06-02 / 07:30
Preliminär slut: 2019-11-28 / 16:00
Väg 15 från Daggarp till Kistinge i riktning mot Halmstad i Hallands län (N)
Beläggningsarbete: Fräs och beläggningsarbete, Pilkington- Genevad. Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2019-06-26 / 17:30
Preliminär slut: 2019-06-29 / 16:00
Väg 24 från Länsgräns M/N vid Drakabygget till Örkelljunga båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberförlängning på landsbyggd.
Starttid: 2019-02-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 23:00
Väg 24 mellan Länsgräns Skåne/Halland och Lemmeshult, i riktning mot Örkelljunga.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Örkelljunga.
Starttid: 2019-02-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 105 från Torekov Kyrka till Torekov båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torekov.
Starttid: 2018-09-26 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 111 från Cirkulationsplats Höganäs N till Höganäs brandstation båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga akut ledningsarbete.
Starttid: 2019-06-26 / 18:30
Preliminär slut: 2019-06-26 / 23:00
Väg 111 vid Mölle, i riktning mot Mölle.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Höganäs.
Starttid: 2019-04-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 23:00
Väg 153 från Cirkulationsplats Furekull till Cirkulationsplats Reftele i riktning mot Varberg i Jönköpings län (F)
Beläggningsarbete: Risk för köbildning på grund av beläggningsarbete mellan Reftele och Bredaryd. Trafiken regleras med vakt, bom och lots.
Starttid: 2019-06-26 / 05:30
Preliminär slut: 2019-07-31 / 00:00
mot Borås
Väg 154 från Axelfors grustäkt till Moga i riktning mot Borås i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. förläggning av ny ledning, el svagström och el, starkström
Starttid: 2019-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 515 från Länsgr. F/N vid Virhult till Hultet i riktning mot Reftele i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Virhult.
Starttid: 2019-05-14 / 12:00
Preliminär slut: 2019-07-12 / 16:00
Väg 523 från Täppet till Vrå Östra båda riktningarna i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete vid Abbeshult.
Starttid: 2018-12-06 / 16:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 586 från Våthults Kyrka till Våthult Ö i riktning mot Bårarydsby i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Gislaved.
Starttid: 2019-06-24 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 610 från Steninge till Ugglarp båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Lednings/telearbete,
Starttid: 2019-04-17 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 1444 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Nyhamnsläge och Arild
Starttid: 2019-02-25 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 1451 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Mölle.
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 23:00
Väg 1451 från Svanshall till Brunnby i riktning mot Krapperup i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i Arild.
Starttid: 2019-04-01 / 15:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 1451 från Jonstorp till Jonstorp SV båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Jonstorp.
Starttid: 2019-02-08 / 11:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1451 från Brunnby till Brunnby Kyrka i riktning mot Krapperup i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete söder om Arild.
Starttid: 2019-04-01 / 15:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 1552 från Skallemoga till Moga i riktning mot Svenljunga i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. förläggning av ny ledning, el svagström och el, starkström
Starttid: 2019-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 1707 från Övragård till Björkhagen i riktning mot V Ljungby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i höjd med Björkängen.
Starttid: 2019-05-28 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-26 / 16:00
Väg 1710 från Cirkulationsplats Rebbelberga N till Ängeltofta båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Ängelholm.
Starttid: 2019-06-26 / 10:30
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
Väg 1710 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete i Förslöv.
Starttid: 2019-06-17 / 17:00
Preliminär slut: 2019-07-19 / 16:00
Väg 1730 i Skåne län.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av kabelarbete i Båstad.
Starttid: 2019-04-11 / 11:00
Preliminär slut: 2019-07-09 / 23:00
Väg 1732 i Skåne län.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete.
Starttid: 2019-03-20 / 06:30
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 1741 (Inre Kustvägen) nära Mellanvägen i Båstad kommun
Vägarbeten: Gång och cykelväg avstängd vid Petersberg i Båstad.
Starttid: 2019-01-24 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-13 / 23:00
Väg 1746 i Skåne län.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av kabelarbete i Båstad.
Starttid: 2019-04-15 / 12:00
Preliminär slut: 2019-07-14 / 23:00
Väg 1788 vid Hjärnarp i riktning mot Hjärnarp i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Hjärnarp.
Starttid: 2019-06-24 / 10:00
Preliminär slut: 2019-07-19 / 16:00
Väg 1788 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Munka Ljungby.
Starttid: 2019-06-17 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-19 / 16:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se