Halland 05:05
Just nu pågår 25 vägarbeten inom Hallandsområdet.
Väg 153 från Rolfstorp Ö till Haksered båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Breddning av bro i Obbhult. Omledning på tillfälligt byggd väg på åkern bredvid bron
Starttid: 2018-10-16 / 13:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 105 från Torekov Kyrka till Torekov båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torekov.
Starttid: 2019-01-16 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 23:00
Väg 105 från Torekov Kyrka till Torekov båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torekov.
Starttid: 2018-09-26 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 112 vid Väsby, i riktning mot Åstorp.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Höganäs.
Starttid: 2019-01-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 150 från Moshult till Bökstorp båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Styrd borrning under Ätran i höjd med Eften. Trafikljus reglerar trafiken.
Starttid: 2019-01-09 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 156 från Hjorttorps Hede till Buagärde båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägen skall breddas med mera
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 523 från Täppet till Vrå Östra båda riktningarna i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete vid Abbeshult.
Starttid: 2018-12-06 / 16:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 533 från Tingsberga till Glamshult i riktning mot Glamshult i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Gunnalt.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-01 / 23:00
Väg 544 från Loshult till Vret i riktning mot V Vret i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Övra Röshult.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 545 från Byholma till Lidhult Ö i riktning mot Lidhult i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Lednings-/telearbete. Rasering av telestolpar.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 546 från Åsen till Vret i riktning mot Länsgräns G/N Önnekvarn i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Lidhult.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 579 mellan Björkebo, Länsgräns Västra Götaland och Kruvebo, i riktning mot Kruvebo.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Hällabäck.
Starttid: 2018-11-29 / 18:00
Preliminär slut: 2019-02-21 / 23:00
Väg 582 mellan Norra Rockenåsen och Våthultsvägen, i riktning mot Gislaved, Södra Storgatan.
Vägarbeten: Beläggningsarbete på väg 582 mellan Rockneåsen - Hultabäck. Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2018-10-17 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 599 från Cirkulationsplats Reftele C till S Tånghult i riktning mot S Tånghult i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete norr om Reftele.
Starttid: 2018-12-10 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-07 / 23:00
Väg 1437 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Jonstorp.
Starttid: 2018-12-04 / 14:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1438 från Glimminge till Jonstorp SV båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Jonstorp.
Starttid: 2018-12-13 / 17:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1441 från Jonstorp NV till Södåkra i riktning mot Fjälastorp i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Jonstorp.
Starttid: 2019-01-08 / 17:00
Preliminär slut: 2019-06-03 / 23:00
Väg 1707 från Sandgården till Vejby i riktning mot V Ljungby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Vejbystrand.
Starttid: 2019-01-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:00
Väg 1707 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med Vejbystrand.
Starttid: 2019-01-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:00
Väg 1707 från Magnarp till Sandgården i riktning mot V Ljungby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Vejbystrand.
Starttid: 2018-10-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1707 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Björkhagen.
Starttid: 2018-09-28 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1710 från Förslövs Kyrka till Killeröd i riktning mot Cpl Grevie i Skåne län (M)
Vägarbeten: VA-arbete i Förslöv.
Starttid: 2018-08-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1723 från Magretetorp till Förslövs Kyrka båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Margeretetorp.
Starttid: 2018-12-06 / 15:00
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:00
Väg 1793 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Hjärnarp.
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-01 / 23:00
Väg 1794 från Nybygget till Ugglehult i riktning mot Ugglehult i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i höjd med Ugglehult
Starttid: 2019-01-18 / 07:45
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se