Bohuslän 22:05
Just nu är det 1 nytt vägarbete.
Uddevalla - Trollhättan
Väg 44 från Cirkulationsplats Kärragård till Råsserödsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Fräs- och beläggningsarbete Väg 44. Trafiken regleras förbi arbetsplatsen med förbiledning då vi arbetar på huvudvägen. Vid arbete på ramper leds trafiken om till nästa trafikplats.
Starttid: 2019-06-26 / 19:00
Preliminär slut: 2019-12-14 / 23:00
Just nu hittar du 17 vägarbeten här under.
Uddevalla - Trollhättan
Östra vägen, Gropbrovägen och Brättevägen i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Fräsnings- och Asfalteringsarbete kommer att utföras nattetid, Vakter finns
Starttid: 2019-06-17 / 18:49
Preliminär slut: 2019-06-28 / 16:00
Väg 642 från Härgusseröd till Västersjön båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbete inför beläggningsarbete, Sprängning vardagar kl. 07 - 16. Arbete sker tom vecka 27-28, väg avstängd för genomfartstrafik vardagar 07:00 - 16:00. Välj alternativ väg om möjligt
Starttid: 2019-04-12 / 11:30
Preliminär slut: 2019-07-12 / 16:00
Sjöbodsvägen i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: VA-arbete på Sjöbodsvägen Korseberg. Trafiken leds runt via Bryggvägen.
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-12 / 16:00
Myrtuvevägen söder om Ollonvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Myrtuvevägen söder om Ollonvägen. Ombyggnad av busshållplats innebär att ett körfält är avstängt. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-19 / 16:00
Garvaregatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Gatan är avstängd för genomfart på grund av VA-arbeten.
Starttid: 2019-02-11 / 07:43
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Modhs väg mellan Skrivaregatan och Hallevadsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av VA-arbete.
Starttid: 2019-03-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Syltevägen vid korsning med Kasvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av VA-arbete. Kasvägen kommer att vara öppen med tillfart från norr eller söder omväxlande under arbetstiden.
Starttid: 2019-03-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Strömstad - Norge
E6 vid Svinesundsbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete Underhållsarbete av broräcke och kantbalk på östra sidan av bron i norrgående riktning. Personbilar i norrgående riktning leds över på västra brohalvan.
Starttid: 2019-06-24 / 19:00
Preliminär slut: 2022-10-30 / 16:00
Uddevalla - Trollhättan
Väg 44 från Cirkulationsplats Kärragård till Råsserödsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Fräs- och beläggningsarbete Väg 44. Trafiken regleras förbi arbetsplatsen med förbiledning då vi arbetar på huvudvägen. Vid arbete på ramper leds trafiken om till nästa trafikplats.
Starttid: 2019-06-26 / 19:00
Preliminär slut: 2019-12-14 / 23:00
Uddevalla - Herrestad
Väg 44 från Cirkulationsplats Kärragård till Fjällvägsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Renovering av tunnlarna väg 44 Uddevalla
Starttid: 2019-03-28 / 19:00
Preliminär slut: 2019-07-08 / 23:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg.
Starttid: 2019-06-24 / 06:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Väg 172 från Ödeborgs kyrka till Gatersbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gång/Cykel-bana samt vänstersväng kommer att byggas.
Starttid: 2019-05-21 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Tagenevägen
Väg 574 från Karebyskola till Kode C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny Gång & Cykelbana mellan Kareby och Kode. Trafiksignaler reglerar trafiken. Arbetar vardagar ej helg.
Starttid: 2019-03-18 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Ellesbovägen
Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfall S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång/cykelbana längs med väg 574, Kärra - Rödbo . Trafikljusreglerad
Starttid: 2019-02-19 / 08:30
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 1996 från Nygårds jvstn till St Boda båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafiken leds förbi på parallell väg. Byte av rörbro, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2019-05-21 / 11:00
Preliminär slut: 2019-07-21 / 16:00
Väg 2011 från Lunneberg till St Boda båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Bärighetshöjande åtgärder med kantförstärkning, avvattning, kurvrätning. Begränsad framkomlighet. På platser med dålig sikt regleras trafiken med trafikljus
Starttid: 2019-03-19 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 2149 från Skerrud till Rud båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete med förstärknings- och beläggningsarbete. Vakt och lots dirigerar trafiken under dagtid.
Starttid: 2019-06-04 / 12:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se