Bohuslän 16:21
Just nu hittar du 19 vägarbeten här under.
Skavenvägen i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Breddning av väg innebär bla annat sprängning. Området innanför arbetsområdet nås istället via perrongvägen och den nyanlagda vägen till Skaven från Öxnered.
Starttid: 2019-03-21 / 14:02
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Bilprovarevägen mellan Montörv och Verkmästarev i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ett körfält avstängt på grund av vägarbete
Starttid: 2019-03-18 / 11:40
Preliminär slut: 2019-04-05 / 16:00
Väg 738 från Tvet Sörgård till Ängehamn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av ramper på Lyrleden
Starttid: 2019-02-01 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-10 / 23:00
Väg 676 från Resteröds kyrka till Ranneberg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vatten och avlopps schakt längs med vägen. Totalavstängning i etapper och körplåt läggs ut för berörda trafikanter i området
Starttid: 2019-01-14 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Modhs väg mellan Skrivaregatan och Hallevadsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av VA-arbete.
Starttid: 2019-03-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Syltevägen vid korsning med Kasvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av VA-arbete. Kasvägen kommer att vara öppen med tillfart från norr eller söder omväxlande under arbetstiden.
Starttid: 2019-03-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Garvaregatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Gatan är avstängd för genomfart på grund av VA-arbeten.
Starttid: 2019-02-11 / 07:43
Preliminär slut: 2019-05-24 / 16:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg. Flaggvakter under sprängning, måndag - torsdag
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Väg 164 från Lytorp till Holkekärr i riktning mot Åmål i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Underhåll av väg, kantförstärkning, dikning med mera dagtid. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2018-12-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 173 från Gatersbyn till Ö Stigen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelväg
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Orust
Väg 178 från Rålanda till Ellös båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Nyförläggning av fiber kanalisation
Starttid: 2019-02-14 / 13:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Tagenevägen
Väg 574 från Karebyskola till Kode C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny Gång & Cykelbana mellan Kareby och Kode.
Starttid: 2019-03-18 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Tagenevägen
Väg 574 vid Bohusbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Bron stängs för all motortrafik dygnet runt på grund av underhållsarbete. Gående och cyklister kommer att kunna passera som vanligt.
Starttid: 2019-03-21 / 21:00
Preliminär slut: 2019-03-25 / 04:00
Ellesbovägen
Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfall S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av GångCykel-bana längs med väg 574, Kärra och Rödbo
Starttid: 2019-02-19 / 08:30
Preliminär slut: 2019-04-27 / 23:00
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Ranneberg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Arbete runt brunn.
Starttid: 2019-03-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 678 från Hova till Bratterödsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2019-03-11 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 698 från Madliden till Moarna båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Dikning och förstärkning av väg, byte av sidotrummor samt kantförstärkning. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-01-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete dagtid. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 787 i Västra Götalands län.
Vägarbeten: Broarbete Kantbalksbyte
Starttid: 2019-03-18 / 10:00
Preliminär slut: 2019-07-14 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se