Trafikradion.se är med och sponsrar JUKEBOX på GO FM - Radio Göteborg ( )