Här uppdatera vi dig med vad som händer med det "nya" Trafikradion.se


- 210101 -
Trafikradion Göteborg sänder vardagar morgon och eftermiddag på GO FM - Radio Göteborg
Stockholm och Malmö är pausad tillsvidare pga pågående pandemi.- 200816 -
Arbetet med webradiospelaren istort sett klart.


- 200807 -
Arbetet med uppdatering av ljudservrar är i stort sett klart, några kommer nu att stängas ner enligt plan.

Vi söker fler sponsorer till radiokanalerna.
Läs mer om detta längre ner.

Trafikradion Göteborg kommer att from 1:a September att samarbeta mer med GO FM - Radio Göteborg.
Trafikradion Malmö startas upp Tisdagen 1:a September med endast en webbaserad "enkel" sändning.
Trafikradion Stockholm/Sverige är planerade att starta mellan September och November
Tveka inte att kontakta oss tel: 031-145145


- 200709 -
Datanätverket uppdaterat och färdig konfigurerat. Det borde inte bli så många långa och fler avbrott i sändningarna nu i sommar. Nu börjar arbetet med att utöka kapaciteten för ljudservrarna.


- 200612 -
Studion är flyttad och inkopplad. Nu påbörjas arbetet med att uppdatera datanätverket och flytta ut ljudservrar för mer pålitlig och skalbar drift.


- 200523 -
Nu har vi startat arbetet med att utöka med fler egna radiokanaler och med mer trafikinformation. Just nu så flyttas studio som blir större och flexiblare för produktion och broadcasting.


Trafikradion har under de drygt senaste 10 åren sänt trafikinformation åt andra radiostationer och har under våren sänt i radion på GO FM - Radio Göteborg, Radio Treby, Pirate Rock samt Pop o Rock.

I Göteborg sänds trafikinformationen var 10:e minut i rusningstrafiken varje vardagsmorgon och eftermiddag.

Trafikradion.se har tidigare producerat trafikinfo i text på internet, detta har nu TrafikDirekt.se istället hand om, detta för att skilja ut tidigare missuppfattningar från lyssnare.

Starten av de nya radiokanalerna sker gradvis from September för Stockholm, Göteborg, Malmö och en för hela Sverige. Börjar med Göteborg där idag GO FM - Radio Göteborg kommer att profileras om med "nytt" namn och till en mer inriktning som stämmer överens med Trafikradions grunder, "Trafik, kommunikation, transport och motor" med musikmixen för dig på väg. Det blir även tips om resor, evenemang, mat mm.

Trafikradion kommer även ha egen internetradio för Göteborg med mer trafikinformation, vilket kommer att vara grunden för de övriga radiokanalerna.

Trafikradion.se har en egenutvecklat produktionsteknik av trafikinfo för radio som ger en snabb, effektiv och korrekt information som gäller för stunden, detta är något som vi arbetat med i drygt 10 år.

Innan pandemin så hade vi drygt 900 000 besök varje månad, detta har ändrat sig så klart nu men besöken är påväg uppåt mot tidigare nivåer. Vi har också lagt till en del i utbudet på det senaste, tex trafikinfo för enskilda vägar, nyheter (under utveckling) inom trafik, motor, transport och kommunikation.Sponsring / reklam
För driften och utvecklingen av Trafikradion.se så är finansieringen tänkt att vara enbart av sponsorer.

Vi är öppna för om ni har egna förslag på sponsring, tveka inte att prata med oss..

Här är vårt grund förslag:
Varje sponsorandel innehåller följande:
Annonsplats i radion 10 sek/timme Trafikradion / (GO FM - Radio Göteborg)
Annons/Sponsorplats i TrafikDirekt
Sponsorplats i radion Trafikradion / (GO FM - Radio Göteborg)
TrafikDirekt för den egna hemsidan

Lokal sponsorandel 10 000:-/månad
(Stockholm, Göteborg eller Malmö)

Riks sponsorandel 20 0000:-/månad
(Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö)

OBS! Det är endast sponsorer som har möjlighet till annonsplatser både i radion och på internet.

Vill du veta mer om sponsorandelar.
Tveka inte att kontakta mig.
Anders Nilsson
X For Media Production / TrafikRadion.se
Ägare / Systemutvecklare
Mobil: 0763-979631
Vx: 031-145 145
E-mail: anders.nilsson@trafikradion.se