Göteborg 12:35
Tingstadstunneln
Söderut
(12:22) E6 vid Tingstadstunneln södergående i riktning mot Malmö
Fordonshaveri: Personbilar som krockat i vänster körfält. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2018-11-16 / 13:30
Kungsbackaleden
Norrut
Hallands Län
(11:31) E6 från Trafikplats Kungsbacka C (60) till Trafikplats Kungsbacka N (61) i riktning mot Göteborg i Hallands län (N)
Fordonshaveri: Personbil med punktering.
Preliminär slut: 2018-11-16 / 12:30
Kollektivtrafik
kollektivtrafik
12:17
16-18 Nov Tåg Göteborg - Malmö
Den 16-18 november kör inga tåg genom Varberg på grund av banarbete. Bussar ersätter. Öresundstågen på sträckan Göteborg-Falkenberg och Västtågen på sträckan Åsa-Varberg ställs in från fredagen den 16 november klockan 00:00 till söndagen den 18 november klockan 24:00. Orsaken är banarbete i Varberg.
Vägarbete E45 Oscarsleden Österut mot Tingstadstunneln vid Götatunneln
Götatunneln är avstängd från Järntorget och österut mot Falutorget, detta pga arbeten inför Västlänken. Välj annan väg. Pågår tom December
Vägarbete E45 Mårten Krakow mellan Lilla Bommen och Falutorget
Flera stora arbeten i området. Risk för störningar mellan Götatunneln, Lilla Bommen och Falutorget. Välj annan väg eller färdsätt. Pågår till 2019/2021.
Övrigt Regler för vinterdäck.
Dubbdäck är tillåtet mellan 1 oktober - 15 april. Vinterdäck krävs 1 dec - 31 mars om det är vinterväglag.
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra eller lokalt fuktiga vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2018-11-16 / 11:51
Källa: Trafikverket/trafikradion.se